Aangifte PB: aanslagjaar 2008

27/03/2008 -

Het koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2008. Dit model, dat maar liefst 29 nieuwe codes bevat, wordt deze week in de rubriek “Ten Gronde” van onze elektronische nieuwsbrief IAB-info besproken, onder “Fiscale wenken, Nieuwigheden in de aangifte PB aanslagjaar 2008”.

Volgens de informatie waarover wij beschikken moet deze aangifte (papieren versie), waarvan de effectieve zending nog enkele weken werd uitgesteld, vóór 30 juni 2008 worden ingediend. De Tax-On-Web-toepassing zal vanaf mei beschikbaar zijn. Wij beschikken niet over precieze informatie over de indieningsdatum voor de aangiften via mandatarissen (volmachthouders) die deze toepassing gebruiken. Wij hopen, zoals wij dit ook al vroegen aan de minister van Financiën, dat deze datum zal worden vastgesteld op 31 oktober 2008.

Thema's:
Kernwoord(en):