Algemene ledenvergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten – verkiezing van de commissarissen

31/03/2008 -

De algemene ledenvergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten zal plaatsvinden op zaterdag 19 april 2008 in het Tentoonstellingspark van Brussel (Heizelpaleizen – Auditorium 2000). Overeenkomstig artikel 23, § 1 van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, informeert de Voorzitter van het Instituut u dat tijdens deze algemene vergadering zal worden overgegaan tot de verkiezing voor volgend mandaat:

  • twee effectieve commissarissen (een Nederlandstalige en een Franstalige commissaris)
  • twee plaatsvervangende commissarissen (een Nederlandstalig en een Franstalig commissaris).

De effectieve commissarissen en de plaatsvervangende commissarissen worden verkozen voor een periode van een jaar, die eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2009.

Commissaris – Effectief lid

SMET-VAN MEERBEECK Maria-Theresia
2396 2 AB N 43

VANKEERBERGHEN Emile
675 1AB N 45


Commissaire – Membre effectif

VERANNEMAN Denise (enige kandidaat)
1885 1 EF F 29

Aangezien wij slechts een kandidatuur hebben ontvangen voor het mandaat van Franstalig commissaris, wordt mevrouw Denise Veranneman rechtstreeks verkozen.

Thema's:
Kernwoord(en):