Praktische gids vennootschapsbelasting, Dominique Darte, Yves Noel, uitgeverij Edipro

8/05/2008 -

Het is steeds een speerpunt van ons beleid geweest u praktijkgerichte instrumenten te bezorgen. Daarom zijn we verheugd dat we u dit jaar, en de twee komende jaren, dit standaardwerk gratis kunnen aanbieden. De behandelde stof is complex, maar als deskundigen zien wij de noodzaak en het belang in van de complete en totale beheersing ervan.

Dit uitvoerig en deskundig werk streeft ernaar praktisch en volledig te zijn. Het is opgebouwd rond zes delen die coherent de volledige problematiek omvatten en het is multidisciplinair. In de erin ontwikkelde analyse worden de boekhoudkundige en fiscale aspecten steeds naast elkaar geplaatst.

In de wetenschap dat de uiteenzettingen door tal van relevante voorbeelden worden geïllustreerd en dat de veelvuldige verwijzingen naar de wetteksten compleet up-to-date zijn, kunt u ervan op aan dat dit, tot 15 april 2008 bijgewerkt werkinstrument vanaf begin juni een bevoorrechte plaats op uw bureau zal krijgen.

              Micheline Claes

       André Bert

              Ondervoorzitter

       Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):