Tax-on-web: indien er nog volmachten voor aanslagjaar 2008 moeten worden opgestuurd, verzoekt de Administratie u om dit te doen tegen uiterlijk 31 juli 2008

28/05/2008 -

Auteur: Roger Lassaux

Als de tijd rijp is…

Een voordeel van de elektronische aangifte-indiening van uw cliënten is ongetwijfeld de indieningstermijn, voor dit aanslagjaar ook vastgesteld op 31 oktober. Andere aangiften, zowel op papier als elektronisch, moeten dit jaar voor 2 juli worden ingediend. De verlenging met vier maanden laat een goede planning toe van de werkzaamheden, en is zeker een factor die bijdraagt tot het succes van Tax-on-web.

De AOIF moet de aangiften verwerken, en wenst het aantal tijdig ingediende aangiften te verhogen. Daarom zullen belastingplichtigen die hun aangifte niet hebben ingediend in de loop van augustus een herinneringsbrief ontvangen. In het kader van deze mailing, moet de Administratie natuurlijk op de hoogte zijn van belastingplichtigen die een beroep doen op een gemandateerd boekhoudkundig en fiscaal beroepsbeoefenaar om hun aangifte in te dienen via TOW. Deze vaststelling kan enkel gebeuren indien de AOIF kan vaststellen dat een dergelijk mandaat bestaat, ofwel omdat een nieuwe mandaat voor aanslagjaar 2008 werd ingediend, ofwel omdat het gaat om een oud mandaat, dat reeds in werking is voor de voorgaande aanslagjaren. De controledatum werd vastsgelegd op 31 juli 2008.

Als de betrokken gewestelijke directie tegen 31 juli 2008 in het bezit is van een dergelijk mandaat, zal de cliënt dus geen herinneringsbrief ontvangen. Indien nodig vragen wij u dan ook om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen om na te gaan of alles in orde is, en eventueel de vereiste volmachten in te dienen.

Gebruiksaanwijzing

De toepassing « volmacht TOW » is het hele jaar toegankelijk en bevat ongeveer een miljoen volmachten. U vindt de praktische details terug op “U wilt zich als volmachthouder registreren?

Voor bijkomende informatie betreffende de aanduiding van een volmachthouder, kan u terecht op het nummer 02 572 57 57 en/of bij de gewestelijke directie.

Thema's:
Kernwoord(en):