Bewaring en voorlegging van facturen: de Administratie publiceert haar commentaar…

5/06/2008 -

Auteur: Roger Lassaux

Hoewel de materie later uitgebreid aan bod zal komen in de verwachte circulaire over de elektronische facturatie, is de recente circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13 mei 2008 betreffende de bewaring van facturen de moeite om aandachtig te lezen. De verschillen tussen de wijzen voor de bewaring en de voorlegging van de facturen op papier of in elektronische vorm worden op een rijtje gezet. De circulaire vindt u terug in de rubriek “e-Invoice Bridging”, en wordt uitgebreid besproken in het artikel over elektronische facturatie dat in het volgende nummer van Accountancy & Tax verschijnt.

In het kader van een eerste samenvatting, vindt u bijgaand een tabel dat bij de genoemde circulaire gevoegd is.

Thema's:
Kernwoord(en):