Overdracht van ondernemingen: Sowaccess biedt diagnoses aan voor kmo’s…

5/06/2008 -

Auteur: Roger Lassaux

Met een anonieme, confidentiële, gebruiksvriendelijke en gratis tool kan de ondernemer de eerste stap zetten voor de overdracht van zijn onderneming. Een uitstekende basis voor een bespreking met zijn adviseur…          

Een drievoudige vaststelling…

De cijfers spreken voor zich! Uit Europese studies blijkt dat een groot aantal ondernemingen de komende 10 jaar over te nemen zal zijn. België zal zeker niet ontkomen aan deze overnamegolf. Tegen 2010 zullen bijna 40 % van de bedrijfsleiders van familiale ondernemingen hun opvolging moeten regelen. En als we tot 2015 gaan in de tijdslijn, komen we op 63 %.  

Een ander voor de hand liggend feit is dat het overdragen of overnemen van een onderneming geen gemakkelijke zaak is. Na de fase van sensibilisering vereist de transactie doortastendheid, een methodische aanpak en relevante informatie op het gepaste tijdstip. Zelfs al gaat het objectief gezien om een klassieke fase in het leven van een onderneming, toch moet de benadering multidisciplinair zijn en rekening houden met tal van psychologische, juridische, boekhoudkundige, fiscale en zelfs organisatorische aspecten… In een dergelijk context is een goede adviseur goud waard, zeker in het kader van de fiscale optimalisatie van de transactie. 

Een huis met verschillende verdiepingen… 

Met deze vaststellingen als uitgangspunt is Sowaccess, een dochteronderneming van Sowalfin die gespecialiseerd is in de overgang  van ondernemingen, erin geslaagd om rond deze problematiek de belangrijke spelers, aanvullende competenties en enthousiasme samen te brengen. Hun recept combineert vandaag de kernfactoren voor succes: sensibilisering, praktische tools, - zelfdiagnose en samenbrengen van vraag en aanbod - en steunmaatregelen. Met als resultaat een coherente en praktische benadering, en een pakket dat onlangs werd aangevuld met twee nieuwe maatregelen.                                  

Ruimte voor sensibilisering en vorming over overdracht

De eerste stap die niet mag worden overgeslagen is het ter beschikking stellen van relevante en gestructureerde informatie over het thema van de overgang van ondernemingen. De informatie kreeg uiteraard een belangrijke plaats op de site: actualiteit, agenda, sensibiliseringscampagnes, persartikels, referentiewerken… Met als kers op de taart de recente en uiterst interessante Guide de la transmission !      

Elektronisch platform voor overdracht/overname van ondernemingen

Dit platform is ontstaan uit een partnerschap tussen Sowalfin, de kmo-koepel van het Waalse Gewest en de Belgisch-Nederlandse privégroep MK BASE. Het belang alsook de werkwijze ervan werden in deze kolommen reeds uitgebreid van commentaar voorzien . Het platform heeft tot doel de verspreiding van verkoopaanbiedingen van ondernemingen te verbeteren, net daar waar de behoefte bijzonder voelbaar is, in een bepaald segment op basis van een geraamde prijs tussen  0 en 5 miljoen euro. Sowaccess biedt de kandidaat-overlaters ook een geactualiseerde database van potentiële kopers en werkt hiervoor samen met partners, die zijn erkend op basis van een ethisch handvest, en zijn gemandateerd door kandidaat-verkopers of mogelijke kopers. Deze database bevat vandaag 94 over te laten vennootschappen en 64 erkende partners, waaronder verschillende accountants.

Active matching

Naast de verspreiding van anonieme profielen van vennootschappen die te koop zijn en van kandidaten die een onderneming wensen over te nemen, stelt de nieuwe structuur een ‘active matching’-dienst voor: een verkoper en een koper worden met elkaar in verband gebracht via actieve zoekfuncties en acties die veel verder gaan dan de loutere publicatie van de profielen. Partnerships met de ons omringende landen staan op stapel.  

Diagnose kmo-overdracht

De diagnose van de kmo-overdracht wil ondernemers die van plan zijn om hun onderneming op korte of middellange termijn over te dragen oriënteren. De ondernemers kunnen er de essentiële vragen doorlopen die ze zich moeten stellen in het kader van de aanpak van een overdracht. Doorheen de verschillende fasen komen drie denkpistes naar voor: gunstige elementen, elementen die ‘in het oog moeten worden gehouden’, te verwachten problemen. Onder de behandelde thema’s op basis waarvan de ondernemer zich een concreet beeld kan vormen van de zwakke en sterke punten van zijn onderneming indien hij het bedrijf zou willen overdragen, vinden we onder meer de financiën en het beheer van de onderneming, human ressources, de macro-economische en concurrentiële omgeving…      

Deze anonieme, vertrouwelijke, gebruiksvriendelijke en gratis multiple choice-vragenlijst bevat een honderdtal vragen die online in 1 à 3 uur kunnen worden beantwoord. Maar wie zich registreert, hoeft niet al deze vragen in één keer te beantwoorden. Deze stand van zaken in honderd vragen kan dan worden opgesteld in opeenvolgende fasen, volgens het tempo van de ondernemer. Hij zal trouwens de enige zijn die er het resultaat van kent. Na de diagnose zal het systeem automatisch een eindverslag opstellen, dat de ondernemer desgewenst kan downloaden. 

Ruimschoots betoelaagde tweedaagse opdracht

Hoewel bij deze zelfdiagnose, waarvan de opvatting nauw aanleunt bij de scorecard opvolging  die wordt aangeboden door Mr. Jozef Lievens (afgevaardigd bestuurder van Het Instituut voor het Familiebedrijf) alleen de bedrijfsleider is betrokken, vormen de resultaten die eruit voortvloeien beslist een uitstekende discussiebasis voor latere gesprekken met zijn adviseur. In dat kader heeft Sowaccess overigens een aanvullende maatregel ingevoerd in het kader van de uitvoering van een tweedaagse opdracht door een adviseur uit de privésector die door zijn ethisch comité is erkend: 70 % van de financiering van deze opdracht, op basis van een daghonorarium dat is begrensd op 800 euro, wordt door Sowaccess ten laste genomen op verzoek van bedrijfsleiders die een zelfdiagnose hebben uitgevoerd. De verschillende denkpistes die na de zelfdiagnose tot uiting zijn gekomen, kunnen zo worden voorgelegd aan een deskundige externe adviseur. 

Meer weten

Overdracht van onderneming

Platform

Vlaams Gewest

Overnamemarkt

Waals Gewest

Plate forme de cession et de reprise d’entreprise   

Brussels Gewest

BruTrade

 

Thema's:
Kernwoord(en):