Aangifte Ven.B.: de termijnen

26/06/2008 -

De Ven.B.-aangifte voor aanslagjaar 2008 die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2008, zal eerstdaags worden toegestuurd aan de vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31 december. De papieren versie moet tegen 17 september 2008 worden ingediend.

Zoals dat reeds verschillende jaren het geval is, wordt uitstel gegeven voor aangiften die elektronisch worden ingediend via Vensoc. De uiterste indieningsdatum is dan 8 oktober 2008.

Voor aangiften die na 17 september 2008 moeten worden onderschreven, beschikken de vennootschappen net zoals vorig jaar over een bijkomende termijn van een maand voor de neerlegging van een elektronische Vensoc-aangifte ten opzichte van de neerlegging van een papieren aangifte (vb. uiterste neerleggingsdatum papieren versie: 20.09.2008 – Vensoc: 20.10.2008).

De datum waarop Vensoc operationeel wordt voor aanslagjaar 2008 zal u worden meegedeeld, zodra wij een bevestiging hebben ontvangen van de verantwoordelijken van de toepassing.

Thema's:
Kernwoord(en):