Vensoc is operationeel voor aanslagjaar 2008

2/07/2008 -

Zoals reeds werd aangekondigd in de vorige IAB-Info, kunnen de aangiften voor aanslagjaar 2008 elektronisch worden ingediend tot 8 oktober 2008.

Voor aangiften die na 17 september 2008 (termijn voor de papieren versie) moeten worden ingediend, beschikken de vennootschappen net als vorig jaar over een bijkomende termijn van een maand voor de neerlegging van een elektronische Vensoc-aangifte ten opzichte van de neerlegging van een papieren aangifte.

Hoewel de mogelijkheid bestaat om de Vensoc-toepassing uit te proberen in een testprogramma dat identiek is aan de operationele versie, is deze optie echter nog niet geactiveerd.

Thema's:
Kernwoord(en):