Forum for the future

13/08/2008 -

De drie Instituten (IAB, IBR en BIBF) willen u graag informeren over een privé-initiatief gericht op de evolutie binnen het beroep en de behoefte om onze beroepsbeoefenaars zich daarvan bewust te maken en zich aldus aan te passen.

De stichting "Forum for the future" werd in dat opzicht gecreëerd op 26 juni 2008.

Deze stichting zal een sensibiliseringscampagne naar het beroep toe opzetten rond 3 thema's gelinkt aan de evolutie binnen het beroep: werk en netwerk, de creatie van toegevoegde waarde en het gebruik van de informatietechnologie.

Om dit te bewerkstelligen organiseert "Forum for the future":

  • een nationaal onderzoek rond de thema's van de stichting;
  • een lanceringsavond in september 2008, teneinde de resultaten van het onderzoek bekend te maken en de beroepsbeoefenaars er toe aan te zetten het project te ondersteunen;
  • conferenties en vormingen over het volledige academiejaar 2008-2009 in samenwerking met de Instituten en de beroepsverenigingen;
  • een nationaal forum, dat op 5 mei 2009 in de Heizel zal doorgaan, en dat een 'best of' van de conferenties en vormingen van het afgelopen jaar zal bundelen. Een volledige dag gewijd aan discussie en actie.

De website www.forumforthefuture.be geeft u een rondleiding van dit initiatief.

Tegelijkertijd moedigt de stichting u aan om aan het nationaal onderzoek deel te nemen, waardoor wij een beter inzicht zullen verkrijgen in onze kracht, ons gedrag en onze behoefte aan verandering.

De stichting is een discussie- en uitwisselingsplatform over de toekomst van onze sector, dat voor iedereen openstaat. Wie een bijdrage wenst te leveren, kan de stichting contacteren via mail: info@forumforthefuture.be.

Thema's:
Kernwoord(en):