Jaarverslag – Permanente vorming

21/08/2008 -

Academiejaar 2007-2008

Overeenkomstig de aanbevelingen van de Raad en de norm inzake permanente vorming, wordt alle leden – ook zij die na stopzetting van hun beroepswerkzaamheden een korting van 50 % op hun lidmaatschapsbijdrage genieten – gevraagd om jaarlijks ten minste 40 uur aan permanente vorming te besteden.

Elk jaar moet er over de naleving van deze verplichting verslag worden uitgebracht. In de loop van september 2008 zal u een gepersonaliseerd formulier worden toegestuurd. Dit “Verslag inzake permanente vorming – Academiejaar 2007-2008” dient u vóór 31 oktober 2008 volledig ingevuld en ondertekend naar het IAB terug te sturen.

Ook als u uw verplichtingen ter zake niet bent nagekomen, stuurt u het verslag terug. U geeft dan in het document de redenen hiervan aan.

De attesten die u werden overhandigd tijdens de seminaries en colloquia, bewaart u zelf; deze hoeven dus niet bij uw verslag te worden gevoegd.

Zodra uw verslag toekomt op het Instituut, wordt het afgestempeld en ingeschreven.

U krijgt het vervolgens terugbezorgd, zodat u het, samen met de bovengenoemde attesten, kunt bewaren in uw persoonlijk dossier.

Thema's:
Kernwoord(en):