Elektronische facturatie en archivering: een actueel onderwerp met interessante debatten in het vooruitzicht

11/09/2008 -

Auteur: Roger Lassaux 

Naast de voortzetting van ons project e-Invoice bridging, dat nu aan de pers wordt voorgesteld, willen wij ook andere documenten, initiatieven en manifesties in de kijker stellen, zoals de European EXPP Summit, E-Invoicing & E-Billing en de publicatie van de circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) d.d. 13/05/2008. Deze recente circulaire bepaalt de plaats, wijzen en termijnen voor de bewaring van elektronische facturen. U weet waarschijnlijk dat de Europese Commissie aan een grondige evaluatie bezig is van de Facturatierichtlijn van 20 december 2001, die in Belgisch recht werd omgezet door de Wet van 28 januari 2004 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (B.S., 10 februari 2004). Dit werd uitgebreid besproken in ons tijdschrift Accountancy & Tax (Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap), met een bijzondere aandacht voor de thematiek van het accounting token.

Dit nieuws, evenals de vaststelling dat de elektronische facturatie niet het verwachte succes heeft, gezien de vele voordelen die eraan verbonden zijn, spoort het VBO ertoe aan om op 30 september 2008 een open debat te voeren met wetgevingsdeskundigen en ondernemingsspecialisten.

Doelstelling? Het fijne van de elektronische facturatie en archivering illustreren, aan de hand van zowel complete theoretische uiteenzettingen als van de resultaten van een enquête bij talrijke ondernemingen en directe getuigenissen van ondernemingsverantwoordelijken die concrete oplossingen in hun onderneming hebben toegepast.

Een andere centrale kwestie luidt als volgt: de snelle en volledige informatisering van alle formaliteiten en verplichtingen ten aanzien van de btw-administraties, zowel wat de afgifte van samenvattende documenten als de aangifte, de controle en de inning van de belasting betreft. Wat de periodieke aangiften betreft bijvoorbeeld, merken we op dat wat een optie was nu een verplichting is geworden, wat niet zonder gevolgen blijft.

Het seminarie van 30 september mag zeker niet ontbreken in uw agenda: theoretische overwegingen worden afgewisseld met praktische ervaringuitwisseling, debatten, vragen en standpunten over twee actuele thema’s die centraal staan in ons beroep...

Thema's:
Kernwoord(en):