Deskundigenonderzoek voor de rechtbank - enquête bestemd voor externe leden

16/09/2008 -

Beste confrater,

Betreft: Hervorming deskundigenonderzoek voor de rechtbanken

Het is u allicht bekend dat de gerechtelijke procedure betreffende het deskundigenonderzoek door de Wet van 15 mei 2007 grondig werd herwerkt.

We stellen vast dat de toepassing van deze hervorming door de diverse hoven en rechtbanken dikwijls op een andere wijze wordt geïnterpreteerd en praktisch uitgewerkt.

Het IAB en het IBR hebben een gezamenlijke commissie opgericht om een overzicht te maken van de praktische gevolgen van deze wet. Op deze wijze kunnen wij richtlijnen en hulpmiddelen ter beschikking stellen om u beter te informeren over de concrete invulling van het deskundigenonderzoek.

In deze context werden vier vragen opgesteld. Het invullen ervan vraagt slechts enkele momenten van uw kostbare tijd (enkel invullen indien u expertises verricht!).

Mogen we u vragen via bijgaand e-mailadres e.ancion@iec-iab.be deze informatie binnen de veertien dagen over te maken?

Met dank bij voorbaat, verblijven wij,

 Met vriendelijke groeten,

 

Micheline CLAES
Ondervoorzitter

André BERT
Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):