VenSoc: 8 oktober is dichterbij dan we denken!

18/09/2008 -

Hoewel de indieningsdatum nog drie weken verwijderd ligt, is deze herinnering waarschijnlijk niet overbodig!

Voor ons meteen ook de gelegenheid om erop te wijzen dat voor de aangiften die na 17 september 2008 moeten worden onderschreven, de vennootschappen, net zoals vorig jaar, automatisch over een bijkomende periode van een maand beschikken voor de indiening van de elektronische aangifte VenSoc ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte.

Een voorbeeld? Als de uiterste indieningsdatum voor de papieren versie is vastgelegd op 18 september 2008, moet de VenSoc-aangifte voor 18 oktober 2008 worden ingediend.

Thema's:
Kernwoord(en):