Tax-on-web: wacht niet tot op het laatste moment...

2/10/2008 -

Auteur: Roger Lassaux

De deadline voor het indienen van de belastingaangifte van uw klanten via TOW werd vastgesteld op 31 oktober 2008. Er werd dienaangaande een eenvoudige procedure ontwikkeld voor zowel het aanduiden als het schrappen van een volmachthouder.

Tijdens de laatste vergadering van de “Elektronische Relaties”, met de verantwoordelijken van de belastingadministratie en het kabinet van de heer Clerfayt, Staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën, werd onze aandacht gevestigd op het feit dat één maand voor het verstrijken van de termijn slechts 1/3 van de aangiften, in casu 225.000 van de 700.000, werd ingediend.

Wij verzoeken u aldus bedachtzaam en wijs te handelen en niet tot op het laatste moment te wachten om de aangiften in te dienen...

Thema's:
Kernwoord(en):