Fiscale CO2-wetgeving: milieuvriendelijkere bedrijfswagens, minder cilinderinhoud...

9/10/2008 -

Auteur: Roger Lassaux

Sinds 1 april 2008 zijn bijna alle kosten voor bedrijfswagens die aan vennootschapsbelasting moeten worden betaald, afhankelijk van de CO2-uitstoot per kilometer. Voor auto’s met een CO2-emissie gelijk aan of lager dan 145 g CO2/kilometer kan de aftrekbaarheid oplopen tot 90 %; voor wagens die minder milieuvriendelijk zijn, daalt de aftrekbaarheid tot 60 %. U kunt hier een auto selecteren op basis van zijn merk, zijn model, zijn categorie van CO2-uitstoot en de gebruikte brandstof. Enkele uitzonderingen: de brandstof en de financiële kosten (intresten) zijn 100 % aftrekbaar, evenals de 50 % niet-aftrekbare btw die erop betrekking heeft. Dit stelsel wordt ook toegepast voor autokosten die aan derden worden terugbetaald, maar zelfstandigen en, meer algemeen, elk persoon die is onderworpen aan de PB en aan de B.N.I./natuurlijke personen, zijn uitgesloten.

Deze heroriëntatie van de wetgeving had duidelijke gevolgen voor het wagenaanbod, waarbij een laag verbruik wordt gekoppeld aan een lagere CO2-uitstoot, en een belangrijke aftrekbaarheid, zonder in te boeten op vermogen en comfort. Grote wagens met kleine motoren dus... Een opportuniteit voor de bedrijfswagenparkbeheerders, aangezien deze ecologische en fiscale wetgeving het beleid inzake de toekenning van bedrijfswagens binnen de bedrijven stuurt. Meer dan de helft van de huidige bedrijfswagens zagen zo de aftrekbaarheid van hun kosten voor de vennootschapsbelasting dalen van 75 % tot 70 %.

Volgens een studie van SD Worx heeft een meerderheid van de bedrijven de keuze voor bedrijfswagens beperkt tot een bepaalde CO2-categorie en wordt het leasebudget waarover de werknemers beschikken aangepast. Ecodriving, een rijcursus die wordt aanbevolen en onder de vorm van praktische stages wordt gegeven, beoogt dezelfde doelstelling door de impact op het verbruik en op de kost van tankkaarten, die in de meeste gevallen bij de toekenning en het gebruik van een bedrijfswagen hoort.

Zonder afbreuk te doen aan de populariteit van bedrijfswagens als aantrekkelijk bezoldigingsbeleid, is het een vaststelling dat deze resultaten in schril contrast staan met de kleine impact van de forfaitaire bijdrage die vanaf 1 januari 2005 werd geïnd op basis van de CO2-uitstoot voor privé-gebruik van bedrijfswagens, zoals blijkt uit een studie van Arval over het bedrijfswagenpark in België en in andere Europese landen.

Deze kortingen worden, sinds 1 juli 2007, rechtstreeks toegekend op factuur bij aankoop van een zuinige wagen.

Thema's:
Kernwoord(en):