Intellectuele eigendom alomtegenwoordig in de onderneming: het IBJ organiseert de 19de Dag van de Bedrijfsjurist op 20 november 2008:

16/10/2008 -

Intellectuele eigendom is een essentieel onderdeel van het patrimonium van een onderneming. Dit brede begrip verwijst naar merken, brevetten, software, auteursrechten, tekeningen en modellen, enz.

De laatste jaren heeft het intellectueel eigendomsrecht een grote evolutie gekend. Het toepassingsgebied werd uitgebreid en deze wijzigingen laten de bedrijven thans toe hun creaties adequaat te beheren, te beschermen en te valoriseren. Maar is de wetgeving wel aangepast in deze tijden van steeds verder evoluerende communicatietechnieken, waar piraterij en namaak steeds gesofisticeerder worden en het internet alle grenzen vervaagt?

Het intellectueel patrimonium van een onderneming moet daarbij zo goed mogelijk geëxploiteerd worden onder meer door het afsluiten van licentiecontracten. Maar wat met de concurrentiewetgeving (exclusieve licenties, misbruik van machtspositie...)? En wat met de intellectuele creaties binnen de arbeidsovereenkomst? Ten slotte stelt zich de vraag hoe deze intellectuele activa fiscaal kunnen geoptimaliseerd worden?

Al deze en andere vragen zullen op de 19de editie van de Dag van de Bedrijfsjurist aan bod komen en beantwoord worden door sprekers uit de verschillende juridische beroepen: bedrijfsjuristen, fiscalisten, advocaten en academici.

Een panel samengesteld uit bedrijfsjuristen en een IP manager zal de praktische en strategische aspecten van het beheer en de bescherming van het intellectueel patrimonium van hun onderneming met u delen.

De ochtendsessie wordt voorgezeten door een bedrijfsjurist, de namiddagsessie door een magistraat.

Accountants en belastingconsulenten die aan deze studiedag deelnemen, ontvangen een attest voor zeven uur permanente vorming.

Klik hier, indien u meer informatie wenst.

Thema's:
Kernwoord(en):