Afschaffing van effecten aan toonder. Een uitdaging voor de kmo’s... met welke impact op mijn vennootschap? : informatievergadering op 19 november 2008

23/10/2008 -

Deze informatievergadering wordt georganiseerd door de « Dmat Task Force », met de steun van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Sinds 1 januari 2008 mogen de 150 000 naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen en beveks in België geen effecten aan toonder meer uitgeven, die de meest courante vorm van effecten in deze vennootschappen zijn. Ze mogen enkel effecten op naam of gedematerialiseerde effecten uitgeven. Bovendien mogen sinds 1 januari 2008 de reeds uitgegeven effecten aan toonder niet meer fysiek uitgereikt worden.

Het proces van de afschaffing van de effecten aan toonder is gepland tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013.

Wat moeten de kmo’s doen? Welke keuze hebben ze? Wanneer moeten ze handelen? Moeten ze hun statuten wijzigen? Welke maatregelen kunnen ze vóór 1 januari 2014 nemen? Wat zijn de fiscale gevolgen van de dematerialisering van de effecten? Welke weerslag heeft ze op de successieplanning?

Onder meer om deze vragen te beantwoorden, publiceren de Nationale Bank van België, Euroclear, Euronext, het VBO, Febelfin en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, verenig in de Dmat Task Force, een brochure die als leidraad bij uw keuzes kan dienen.

De Dmat Task Force zal deze brochure voorstellen tijdens een informatievergadering op 19 november 2008 die tevens tot doel zal hebben de aandacht van de vaklieden – ondernemingen en adviseurs – te vestigen op de essentiële punten van deze nieuwe regelgeving die zij zullen moeten invoeren.

Thema's:
Kernwoord(en):