Benoeming van confrater Emmanuel Degrève tot directeur van de politieke cel van Bernard Clerfayt

30/10/2008 -

Bernard Clerfayt, staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën, heeft de heer Emmanuel Degrève aangesteld als directeur van de politieke cel van zijn kabinet. Die is op maandag 27 oktober 2008 officieel in dienst getreden.

Emmanuel Degrève is handelsingenieur en kreeg als ondernemer met verschillende uitdagingen te maken alvorens hij in 2002 zijn eigen kantoor voor fiscaal en boekhoudkundig advies Deg & Partners oprichtte.

Emmanuel Degrève is eveneens Raadslid van het IAB en professor aan de Chambre Belge des Comptables (CBC). Hij geeft geregeld conferenties in verband met fiscaliteit en management.

Tot slot is hij erkend consultant van het Waalse Gewest in tal van aangelegenheden in verband met diagnostiek, financieel beheer, management en kwaliteit.

Thema's:
Kernwoord(en):