FVIB nodigt u uit op de Conventie van het Vrije Beroep: blik op 2020, die doorgaat in Brussel op 25 november 2008

19/11/2008 -

Tien jaar na de eerste Conventie van het vrije beroep is het tijd om een stand van zaken op te maken. Langzaam maar zeker dringen we verder door in de eenentwintigste eeuw. In de volgende decennia zullen zich heel wat nieuwe evoluties, uitdagingen, reglementeringen en veranderingen aandienen die een grote impact zullen hebben op de sector van het vrije beroep. Hoog tijd dus om een langetermijnplanning voor de vrije beroepen, hun kantoororganisatie en hun beroepsstructuren op te maken. Op de Conventie van het Vrije Beroep : blik op 2020 neemt FVIB de nakende trends en evoluties voor het vrije beroep onder de loep.

Tal van toonaangevende sprekers schetsen op de Conventie hun toekomstbeeld van het vrije beroep. Daarnaast debatteren vertegenwoordigers uit de verschillende sector in een panelgesprek over de krijtlijnen voor beroepsbeoefenaars, hun organisaties en het beleid met op oog op een meer performant beroep in 2020.

Programma

 • 18.45u : Onthaal
 • 19.00u : Verwelkoming
 • 19.05u : Visie van de vrije beroepers op 2020 - presentatie van de FVIB-onderzoeksresultaten
 • 19.20u : Impulsen van het Vlaamse beleid voor het vrije beroep : VIA vrij beroep 2020 - door de heer Kris Peeters, Vlaams minister-president
 • 19.40u : Uitdagingen voor de regulering van de vrije beroepen 2020 - door mr. Patrick Hofströssler, advocaat-vennoot Eubelius
 • 20.20u : Management van de vrije beroepspraktijk 2020 - door de heer Frank Kwakman, docent Nyenrode Management School Nederland, auteur van diverse boeken over professionals
 • 21.00u : Panelgesprek met vertegenwoordigers van de sectoren van het vrije beroep. Moderator : Kris Barrezeele
 • 21.45u : Slottoespraak
 • 22.00u : Receptie

Deelname
Gratis voor de UNIZO/FVIB-leden en de leden van de bij FVIB aangesloten beroepsorganisaties. Anderen betalen 60 euro.

Praktisch

 • Dinsdag 25 november 2008 18.45u
 • KBC-auditorium Herman Teirlinck, Havenlaan 2 Brussel
 • Parking : voorzien in het KBC-gebouw

Inschrijven en meer info
Inschrijven kan bij mevrouw Iris Mommaerts op het nummer 02/238.05.04 of per mail iris.mommaerts@unizo.be of per fax 02/280.03.79

Permanente vorming
De aanvraag tot erkenning werd ingediend voor advocaten, notarissen, landmeter-experten, boekhouders-fiscalisten, accountants en bedrijfsrevisoren. Een aanvraag tot accreditering werd eveneens ingediend voor artsen en tandartsen.

Thema's:
Kernwoord(en):