Het Participatiefonds en de cijferberoepen gaan samenwerken voor het samenstellen van de INITIO-leningaanvragen

10/12/2008 -

Om een antwoord te bieden op de moeilijkheden waarmee kmo’s worstelen, en om de actuele crisis van kredietaanvragen te minimaliseren, hebben de minister van Financiën en de minister van Middenstand, Didier Reynders en Sabine Laruelle, het Particatiefonds verzocht om een nieuw financieel product in het leven te roepen. Het Participatiefonds stelt daarom zijn nieuwe lening INITIO ter beschikking van zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en, meer algemeen, van kleine ondernemingen.

De huidige procedure voor de Starteo- en Optimeoleningen (die blijven bestaan) zal worden omgekeerd: met INITIO zal de aanvrager zich eerst tot het Participatiefonds richten, dat het dossier in eerste lijn zal onderzoeken. Met het akkoord van het Fonds, goed voor maximum 50 % van het te financieren bedrag, kan de onderneming zich tot een bankinstelling naar keuze wenden om het nodige bijkomende krediet te bekomen. Om het samenstellen van de kredietaanvraag te vergemakkelijken en om de kwaliteit van de financiële gegevens die ze bevat te verzekeren, was het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de aanvrager zich kan laten bijstaan door een cijferexpert, die het dossier beoordeelt alvorens het aan het Participatiefonds te bezorgen. Tijdens de analysefase van de kredietaanvraag is het wenselijk dat de onderneming eveneens kan rekenen op de hulp van een cijferexpert om bijkomende informatie te bezorgen aan het Fonds. Om de omkadering van de cijferberoepsbeoefenaars te vergemakkelijken, werden de modaliteiten en de werkinstrumenten (formulieren, procedures enz.) van het nieuwe partnerschap vastgelegd tijdens verschillende werkvergaderingen tussen de Instituten en het Participatiefonds.

Indien u vragen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de Cel beroepspraktijk en begeleiding:

Nederlandstalig
Jacques Colson, accountant, belastingconsulent
Tel. +32-2-543 78 68

Franstalig
Claude Janssens, accountant, financieel analyst (extern medewerker)
Tel. +32-2-543 78 64

Meer informatie vindt u op de website www.fonds.org, evenals in volgende documenten:

Thema's:
Kernwoord(en):