Vraag tot kandidaatstelling: controle op de wettelijke en reglementaire financiële verplichtingen voor gerechtsdeurwaarders

17/12/2008 -

Het Instituut ontving recent een vraag van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in het kader van de controle die zij zullen organiseren op hun leden in verband met de wettelijke en reglementaire financiële verplichtingen. Hiertoe vaardigde de Kamer een richtlijn uit die in werking treedt vanaf 1 januari 2009 (in bijlage ter informatie). De Kamer vraagt het Instituut een lijst met kandidaat-controleurs in te dienen.

Er dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • enkel externe accountants of bedrijfsrevisoren komen in aanmerking;
  • volgens de regels van het beroep mag de onafhankelijkheid  van de kandidaat niet in het gedrang zijn (art. 20 van de richtlijn);
  • bereid zijn om de nodige opleidingssessies te volgen.

De Kamer deelt ons nog mee dat:

  • in het voorjaar 2009 verdere uitleg en een specifieke uiteenzetting volgen;
  • de controles zullen gebeuren aan de hand van een uniforme vragenlijst;
  • de rapportering in hoofdzaak gebaseerd zal zijn op eveneens een standaard verslagformulier;
  • het bedrag van de bezoldiging het voorwerp uitmaakt van een akkoord te sluiten tussen de Nationale Kamer en de geaccrediteerde controleurs;
  • de kandidaatstelling nominatief is en niet overdraagbaar op een medewerker tenzij deze laatste voorkomt op de definitieve lijst;
  • de controles pas zullen kunnen plaatsvinden vanaf november 2009.

Mocht u hiervoor interesse hebben, gelieve uw kandidatuur, met volledige gegevens, aan het Instituut te richten tegen uiterlijk 29 december 2008, t.a.v. dhr. Eric Steghers, algemeen directeur IAB, Livornostraat 41, 1050 Brussel.

Thema's:
Kernwoord(en):