Algemene vergadering 2009: verkiezing van commissarissen

22/01/2009 -

De algemene vergadering van het Instituut vindt plaats op zaterdag 25 april 2009, in het Tentoonstellingspark van Brussel (Heizelpaleizen), Auditorium 2000.

Zoals ieder jaar, zal ook deze vergadering overgaan tot de verkiezing van twee commissarissen-titularissen (één Nederlandstalige en één Franstalige) en twee plaatsvervangende commissarissen  (één Nederlandstalige en één Franstalige).

Kandideren doet u per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Livornostraat 41 te 1050 Brussel.

Wij herinneren u eraan dat de kandidaturen uiterlijk 30 dagen vóór de algemene vergadering die zal plaatsvinden op zaterdag 25 april 2009, moeten worden ingediend. De postdatum geldt als bewijs.

Overeenkomstig artikel 23, § 2 van het huishoudelijk reglement moet iedere kandidatuur door ten minste tien leden gesteund zijn; deze tien leden moeten allen de kandidatuurstelling ondertekend hebben.

Thema's:
Kernwoord(en):