Toelatingsexamen zaterdag 17 oktober 2009 – naslagwerken voor de opleidingsinhoud “Deontologie”

15/10/2009 -

Naast het Vademecum van de accountant en de belastingconsulent, bestaat er geen referentienaslagwerk dat de volledige opleidingsinhoud “juridische en beroepsnormen van de accountant en de belastingconsulent en andere wettelijke opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent” beslaat.

Er wordt verwezen naar het wettelijk kader dat van toepassing is op de accountants en/of de belastingconsulenten en meer in het bijzonder naar de bepalingen die een invloed hebben op de deontologie waaraan de accountants en de belastingconsulenten zijn onderworpen, zoals:

 • Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
 • Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
  Koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants
 • Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer van het Instituut der Accountants
 • Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
 • Koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen van de accountant en/of de belastingconsulent

Er wordt eveneens verwezen naar de verschillende wettelijke bepalingen (en hun uitvoeringsbepalingen) betreffende de opdrachten toegewezen aan de accountants en/of belastingconsulenten en in het bijzonder naar de bepalingen die een invloed hebben op de deontologie waaraan de accountants en/of de belastingconsulenten zijn onderworpen bij de uitvoering van dergelijke opdrachten:

 • Wetboek van Vennootschappen (meerdere artikels die opdrachten voorbehouden aan de accountants en/of belastingconsulenten)
 • Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • Wet van 17 juli 1997 betreffende de commissaris in opschorting
 • Faillissementswet van 8 augustus 1997
 • Gerechtelijk wetboek (gerechtelijk deskundige, advies in fiscale geschillen...)
 • Enz.

Deze wettelijke en reglementaire bepalingen kunnen worden geraadpleegd (geconsolideerde versies) via de website van FOD Justitie.

Een opsomming van een aantal interessante onderwerpen over de deontologie van accountants en/of belastingconsulenten vindt u eveneens onder de rubriek “wettelijke opdracht op de website van het Instituut.

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep;Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):