Reprobel – oproep kandidaat-deskundigen

26/10/2009 -

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

In toepassing van de adviesprocedure vervat in art. 14 van het KB van 30 oktober 1997 dient Reprobel een beroep te doen op de expertise van een of meerdere externe accountants, verbonden aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Reprobel is de overkoepelende beheersvennootschap die bij KB van 15 oktober 1997 gemandateerd is voor de inning, verdeling en controle van de reprografievergoedingen ten behoeve van auteurs en uitgevers.

Teneinde gebruik te maken van de voormelde adviesprocedure dient het IAB een lijst voor te stellen met tien (10) experts externe accountants – die als volgt is samengesteld:

  • 4 experts uit regio Vlaanderen
  • 4 experts uit regio Wallonië
  • 2 tweetalige experts uit regio Brussel-Hoofdstad

Het is de bedoeling dat deze lijst met het oog op erkenning wordt voorgelegd aan de minister van Economie.

Vervolgens zal Reprobel in het kader van haar werkzaamheden een beroep doen op de door de minister erkende deskundigen om advies in te winnen.

Heeft u hiervoor interesse? Stuur dan uw kandidatuur vóór 25 november 2009 naar de heer Eric Steghers, algemeen directeur IAB (E.Steghers@iec-iab.be).
Uw kandidatuur moet vergezeld zijn van een recent cv waarin uw expertise in bovengenoemde materie wordt aangetoond.

Thema's: Beroep > Opdrachten
Kernwoord(en):