Gelieve uw verslag permanente vorming niet terug te sturen via het formulier van vorig jaar!

12/11/2009 - IAB

Al heel wat confraters hebben ons terecht gemeld dat ze het formulier voor de permanente vorming van afgelopen jaar nog niet ontvangen hebben. Dat heeft alles te maken met de technologische aanpassingen binnen het Instituut, gericht op de aanleg van elektronisch verkeer met onze leden: sneller, gebruiksvriendelijker en beter voor het milieu.

Binnenkort verschijnt er een nieuwe module “Mijn permanente vorming” waarmee u online uw jaarlijks verslag kan invullen. De start is voorzien voor begin december; u ontvangt hierover nog informatie wat betreft de effectieve startdatum en de concrete toepassingsmodaliteiten.

In afwachting willen wij u vragen om het formulier van vorig jaar niet te gebruiken en dit ook niet terug te sturen naar het Instituut.

Thema's: Beroep > Deontologie;e-Accountancy > Lid - Instituut
Kernwoord(en):