REPROBEL – oproep aan kandidaat-deskundigen

5/03/2010 -

REPROBEL is op zoek naar 2 Franstalige en 2 Nederlandstalige deskundigen met het oog op erkenning door de federale minister van Economie om adviezen op het gebied van reprografie uit te brengen.

REPROBEL is de overkoepelende beheersvennootschap die in België bij koninklijk besluit van 15 oktober 1997 belast is met de inning en verdeling van de reprografievergoeding ten behoeve van auteurs en uitgevers voorzien in art. 59 tot 61 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

In het kader van zijn activiteiten, moet Reprobel een beroep doen op accountants die erkend zijn door de federale minister van Economie. Deze deskundigen moeten onpartijdig advies uitbrengen over het kopiëren van beschermde werken door gebruikers.

De reprografievergoeding wordt geïnd bij gebruikers (bedrijven, overheidsdiensten, onderwijsinstellingen…) of bij personen die een kopieerapparaat ter beschikking stellen van derden (kopieerwinkels, bibliotheken…) op basis van het aantal gemaakte kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken.

Wanneer de partijen geen akkoord kunnen bereiken met betrekking tot de schatting van het aantal kopieën van beschermde werken, kunnen Reprobel en/of de gebruiker een advies inwinnen bij een door de minister erkende deskundige, overeenkomstig de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 beschreven adviesprocedure.

Teneinde erkend te worden door de minister dient de deskundige te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de hoedanigheid hebben van extern accountant en lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
  • zich niet in omstandigheden bevinden waardoor zijn onafhankelijkheid en zijn onpartijdigheid ten opzichte van REPROBEL of een beheersvennootschap die met haar is verbonden in het gedrang zou kunnen komen.

Het advies dient te worden uitgebracht op basis van objectieve gegevens zoals:

  • de relevante gegevens verstrekt door de gebruiker en/of REPROBEL;
  • studies die het kopieergedrag onderzoeken;
  • factoren/criteria die het aantal kopieën van beschermde werken kunnen bepalen.

Indien interesse of bijkomende informatie gewenst, dan kunt u contact opnemen met REPROBEL vóór 31 maart 2010:

REPROBEL bcvba
T.a.v. de heer Alexander WYBO
De Brouckèreplein 12
B-1000 Brussel

Tel: 02 551 03 24
Fax: 02 551 08 85
E-mail: awybo@reprobel.be (vermelding van de referentie “kandidaat deskundige – adviesprocedure”)
Website: http://www.reprobel.be  

Thema's: Beroep > Opdrachten
Kernwoord(en):