Algemene ledenvergadering van het IAB: zaterdag 24 april 2010 (kandidaturen - downloads)

30/03/2010 - IAB

De algemene vergadering van het Instituut die plaats vindt op zaterdag 24 april 2010 zal, zoals aangekondigd op de website op 15 januari 2010, overgaan tot de verkiezing van een voorzitter, een ondervoorzitter, twaalf leden van de Raad (zes Nederlandstalige leden en zes Franstalige leden), twee commissarissen-titularissen (één Nederlandstalige en één Franstalige), twee plaatsvervangende commissarissen (één Nederlandstalige en één Franstalige), vier effectieve leden voor de Commissie van beroep (twee Nederlandstalige en twee Franstalige leden) en vier plaatsvervangende leden voor de Commissie van beroep (twee Nederlandstalige en twee Franstalige).

Overeenkomstig artikel 21, § 2 van het KB van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants, moet het origineel exemplaar van de volmacht uiterlijk op vrijdag 16 april 2010 om 24.00 uur (hetzij uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering) in het bezit zijn van het Instituut.

Volmachten die per fax of via andere moderne communicatiemiddelen aan het Instituut werden overgemaakt, moeten eveneens in origineel in het bezit zijn van het Instituut tegen diezelfde datum.

U vindt hierna de kandidaturen die wij hebben ontvangen:
 

Voorzitter / Président

Ondervoorzitter / Vice-président

Nederlandstalige kandidaat Franstalige kandidaat
BERT André
3091 2ABN 48
VANDERSTICHELEN Benoît
7760 2EFF 58

 

Raadsleden / Membres du Conseil

Nederlandstalige kandidaten Franstalige kandidaten
CEULEMANS Lucien
50 2ABN 46
BAETEN Jean
9449 1FF 63
DE BLAY Jos
4106 2ABN 49
CLAES Micheline
7721 1EFF 58
HELLIN Jacques
59 2ABN 53
CLOQUET Christine
5747 1EFF 53
NOTERMAN Freddy
2318 2ABN 51
DEGREVE Emmanuel
11152 2FF 67
SCHELFHAUT Fredegonda
7587 2ABN 56
DIDIER Jean-Guy
7803 2EF 56
TROONBEECKX Sylva
2427 2ABN 51
FIELZ Richard
4121 2EFF 49
VAN COILE Bart
7694 2ABN 64
KILESSE Jean-Luc
1290 2EFF 58
VAN DEN BOSSCHE Ludo
3999 2ABN 57
 


Commissaris / Commissaire

Nederlandstalige leden Franstalige leden
Effectief lid Effectief lid
DOOMS Hugo
1253 2ABN 58
VAN HECKE Joëlle
7993 2EFF 66
VAN KEERBERGHEN Emile
675 1ABN 45
 
Plaatsvervangend lid Plaatsvervangend lid
VAN BEEK Jozef
3581 2ABN 49
geen kandidatuur


Leden voor de Commissie van beroep / Membres de la Commission d’appel

Nederlandstalige leden

Franstalige leden

Effectieve leden Effectieve leden
BAUWENS Denise
11382 2ABN 56
MORIAU Colette
6693 2EFF 44
CALUWAERTS Freddy
8265 2AN 53
VERANNEMAN Denise
1885 1EFF 29
IEMANTS Walter
240 2ABN 54
 
KOEVOETS Alain
6399 2ABN 56
 
PAUWELS Marleen
6427 2ABN 59
 
Plaatsvervangende leden Plaatsvervangende leden
BAUWENS Denise
11382 2ABN 56
DELVAUX Vincent
7626 2EFF 66
CALUWAERTS Freddy
8265 2AN 53
KAHN Guy
7591 2EFF 38
IEMANTS Walter
240 2ABN 54
 
PAUWELS Marleen
6427 2ABN 59
 


 

Uitnodiging algemene vergadering

Inschrijvingsformulier

Volmachtformulier

Agenda

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):