(Inter)professionele vennootschappen: nieuwe procedure en documenten

13/04/2010 -

Op 21 december 2009 werd het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (B.S., 21/12/2009).

Door de aanpassing van het KB van 4 mei 1999 treden er een aantal wijzigingen op binnen de erkenningsvoorwaarden voor de door het IAB reeds erkende of te erkennen professionele vennootschappen. Deze wijzigingen hebben vooral gevolgen voor de voorwaarden inzake de samenstelling van het bestuur en het aandeelhouderschap, en maken het voortaan mogelijk om samen te werken met onder andere leden van de twee andere instituten van de economische beroepen (IBR en BIBF) in het kader van een door het IAB erkende vennootschap.

Voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen werden er nieuwe formulieren en modeldocumenten ontwikkeld. Deze kunnen worden geraadpleegd en gedownload onder de rubriek “Administratie lidmaatschap”.

Deze rubriek bevat eveneens nuttige informatie over de toelatingsvoorwaarden tot het aandeelhouderschap en het bestuursorgaan van professionele vennootschappen.

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep;Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):