Algemene vergadering van 24 april 2010: uitslag van de verkiezingen

28/04/2010 - IAB

De volgende leden werden verkozen tijdens de algemene vergadering van het IAB op 24 april 2010:
 

 • voor het mandaat van voorzitter: de heer André Bert, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat);
 • voor het mandaat van ondervoorzitter: de heer Benoît Vanderstichelen, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat);


 • voor het mandaat van Nederlandstalig Raadslid:
  • mevrouw Fredegonda SCHELFHAUT, accountant en belastingconsulent (895 stemmen);
  • de heer Jos DE BLAY, accountant en belastingconsulent (837 stemmen);
  • mevrouw Sylva TROONBEECKX, accountant en belastingconsulent (835 stemmen);
  • de heer Bart VAN COILE, accountant en belastingconsulent (765 stemmen);
  • de heer Lucien CEULEMANS, acountant en belastingconsulent (744 stemmen);
  • de heer Jacques HELLIN, accountant en belastingconsulent (742 stemmen);

 • voor het mandaat van Franstalig Raadslid:
  • mevrouw Micheline CLAES, accountant en belastingconsulent (1062 stemmen);
  • mevrouw Christine CLOQUET, accountant en belastingconsulent (1024 stemmen);
  • de heer Jean-Guy DIDIER, accountant (893 stemmen);
  • de heer Emmanuel DEGREVE, belastingconsulent (845 stemmen);
  • de heer Jean-Luc KILESSE, accountant en belastingconsulent (814 stemmen);
  • de heer Jean BAETEN, belastingconsulent (790 stemmen);

 • voor het mandaat van Nederlandstalig effectief commissaris: de heer Hugo DOOMS, accountant en belastingconsulent (1016 stemmen);
 • voor het mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend commissaris: de heer Jozef VAN BEEK, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat)
 • voor het mandaat van Franstalig effectief commissaris: mevrouw Joëlle VAN HECKE, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat);


 • voor het mandaat van effectief lid van de Nederlandstalige Commissie van beroep:
  • mevrouw Denise BAUWENS, accountant en belastingconsulent (591 stemmen);
  • mevrouw Marleen PAUWELS, accountant en belastingconsulent (578 stemmen);
 • voor het mandaat van plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Commissie van beroep:
  • de heer Freddy CALUWAERTS, accountant;
  • de heer Walter IEMANTS, accountant en belastingconsulent;
 • voor het mandaat van effectief lid van de Franstalige Commissie van beroep:
  • mevrouw Colette MORIAU, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat);
  • mevrouw Denise VERANNEMAN, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat);
 • voor het mandaat van plaatsvervangend lid van de Franstalige Commissie van beroep:
  • de heer Vincent DELVAUX, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat);
  • de heer Guy KAHN, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat).

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):