Oproeping tot kandidatuurstelling voor de Stagecommissie en de Tuchtcommissie van het IAB

28/04/2010 -

De effectieve en plaatsvervangende leden van de Stagecommissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar op de eerste Raad (17/05/2010) na de algemene vergadering waarop het mandaat is geëindigd. De uittredende leden kunnen opnieuw worden benoemd.

Iedereen die zijn kandidatuur wil stellen wordt verzocht deze schriftelijk over te maken, met toevoeging van een curriculum vitae en een motivatie. Referenties kunnen ook worden vermeld.

De Stagecommissie vergadert minstens zes keer per jaar en aan de leden wordt eveneens gevraagd zich beschikbaar te houden op seminaries en schriftelijke examens voor de stagiairs.

 

De leden van de Tuchtcommissie worden benoemd voor een termijn van zes jaar na beëindiging van het huidige mandaat. De uittredende leden en plaatsvervangers kunnen opnieuw worden benoemd.

Het gaat om twee effectieve leden-accountants en twee effectieve leden-belastingconsulenten, en twee plaatsvervangende leden-accountants en twee plaatsvervangende leden-belastingconsulenten.

Leden met de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent kunnen in beide hoedanigheden zetelen.

Iedereen die zijn kandidatuur wil stellen wordt verzocht deze schriftelijk over te maken met toevoeging van een curriculum en een motivatie. Referenties kunnen ook worden vermeld.

De Tuchtcommissie vergadert volgens noodzaak, met gemiddeld een zitting per maand.

 

Kandidaturen worden per brief gericht aan de voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Livornostraat, 41, 1050 BRUSSEL.

De kandidaturen worden uiterlijk op 10 mei 2010 op de zetel van het Instituut verwacht.

André BERT
Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):