Oproep tot kandidatuurstelling voor de Commissie permanente vorming

28/05/2010 - IAB

Leden die wensen te zetelen in de Commissie permanente vorming kunnen hun kandidatuur schriftelijk overmaken met toevoeging van een curriculum vitae en een motivatie.

Uittredende leden kunnen opnieuw worden benoemd.

Kandidaturen worden per brief of per e-mail gericht aan de voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Livornostraat, 41, 1050 BRUSSEL.

De kandidaturen worden uiterlijk op 15 juni 2010 op de zetel van het Instituut verwacht.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):