Elektronische identiteitskaart en pincode: nuttige informatie!

2/07/2010 -

Wij stelden u recent My Minfinpro voor, een belangrijke evolutie voor ons beroep aangezien accountants en/of belastingconsulenten via deze toepassing de persoonlijke fiscale gegevens van de cliënten kunnen raadplegen, indien zij ook over een TOW-mandaat beschikken.

In dat verband kunnen zij, eenmaal geregistreerd op hun My Minfin via de elektronische identiteitskaart en de PIN-code, deze optie activeren. Wie zijn PIN-code (en PUK-code) niet meer kent, kan via internet een nieuwe code aanvragen op volgend adres (website FOD Binnenlandse Zaken): http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2698&L=1. De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente, waar de aanvrager de code zal moeten activeren.

Thema's: Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):