Nieuw op de website: bestuursmandaten in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm

13/07/2010 -

De rubriek “Administratie lidmaatschap” werd opnieuw aangevuld.

Ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 (B.S., 21/12/2009) werd u in april 2010 via onze website volledige geïnformeerd over de erkenningsvoorwaarden en –procedure voor professionele vennootschappen.

Om vaak voorkomende vragen te beantwoorden, wordt deze informatie vervolledigd met een overzicht van de huidige regels en administratieve procedures betreffende het aanvaarden van mandaten van bestuurder en zaakvoerder in handelsvennootschappen en vennootschappen met handelsvorm.

Binnenkort wordt deze rubriek nog uitgebreid met de verschillende administratieve vraagstukken in verband met het statuut van de leden “natuurlijke personen”.

De bedoeling is de toegang tot de diensten van het Instituut te vereenvoudigen, en meer doorzichtigheid en efficiëntie te bieden bij de behandeling van de dossiers.

De diensten van het IAB blijven uiteraard gedurende de werkdagen en –uren beschikbaar per telefoon, en per mail.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):