Tax shelter en verbod om commissielonen te ontvangen

13/07/2010 -

De aandacht van de Raad werd opnieuw gevestigd op het feit dat vennootschappen die actief zijn op het vlak van tax shelter (hetzij als tussenpersoon hetzij als producent) accountants en belastingconsulenten commissielonen toekennen, in ruil voor kennismaking en/of een adviserende rol bij hun cliënteel.

Overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants mag de externe accountant en/of belastingconsulent op geen enkele wijze commissie- of makelaarslonen of welkdanig voordeel ook toekennen of ontvangen dat verband houdt met zijn opdrachten.

Het aanvaarden van dergelijke commissielonen brengt de onafhankelijkheid van de accountant en/of belastingconsulent in de uitoefening van zijn adviserende rol, in gedrang.

Elke overtreding is strijdig met de deontologie van de accountant en/of belastingconsulent, en is dan ook strafbaar.

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):