Uw lidmaatschap: professionele vennootschappen–bestuursmandaten in handelvennootschappen: controles aan de gang

13/07/2010 -


Momenteel wordt een systematische controle uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie bij bedrijfsdatabank Companyweb en de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het doel van deze controle is de mogelijke discrepanties tussen de administratieve situatie van accountants en/of belastingconsulenten, zoals door hen aan het IAB meegedeeld, en hun feitelijke situatie, op te sporen.

De volgende situaties worden gecontroleerd:

  • interne leden die een KBO-nummer voor zelfstandige activiteiten hebben;
  • leden van het het IAB die vennoot zijn in vennootschappen die de uitoefening van het beroep als doel hebben, maar die niet erkend zjin bij het IAB;
  • externe leden die mandaten van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschapen met handelsvorm, zonder hiervoor de voorafgaande toelating van de Raad van het Instituut te hebben verkregen.

Wie zich in één van deze gevallen bevindt, wordt uitgenodigd om contact op te nemen met het Instituut om zich in regel te stellen (info@iec-iab.be – 02 543 74 90).

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):