Oproeping tot kandidatuurstelling voor de examenjury voor het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen

28/07/2010 -

De effectieve en plaatsvervangende leden van de examenjury voor het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen worden benoemd voor een termijn van drie jaar door de Raad van het IAB.  De uittredende leden kunnen opnieuw worden benoemd.
Iedereen die zijn kandidatuur wil stellen wordt verzocht deze schriftelijk over te maken, met toevoeging van een curriculum vitae en een motivatie. Referenties kunnen ook worden vermeld.

Kandidaturen worden per brief gericht aan de voorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Livornostraat, 41, 1050 Brussel.
De kandidaturen worden uiterlijk op 30 augustus 2010 op de zetel van het Instituut verwacht.

André BERT
Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):