Studievoormiddag 30/09/2010 - Nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor economische beroepen

9/09/2010 -
Auditorium 2000 - Heizelpaleizen, Brussel | 30 september 2010, 9.30 uur - 13.00 uur

Op 17 maart 2010 werd de Wet van 18 januari 2010 betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft gevolgen voor de economische beroepsbeoefenaars.

Om een stand van zaken te geven over deze gevolgen, organiseren het IAB, het IBR en het BIBF een studievoormiddag, ingeleid door de minister van Kmo’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid

In het kader van deze studievoormiddag wordt een volledig overzicht gegeven van de aansprakelijkheidsregeling van de economische beroepen. Naast een theoretische beschouwing, zullen de sprekers de wijzigingen eveneens toepassen op praktijkgevallen: verschillende aansprakelijkheidsregimes naargelang het beroep wordt uitgeoefend als natuurlijke persoon of via een vennootschap, de kenmerken van de uitoefening van het beroep via een rechtspersoon, de contractuele beperking van de beroepsaansprakelijkheid en de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. Een voor een onderwerpen die voor u van belang zijn bij de dagelijkse uitoefening van het beroep…

Panelgesprek

Indien u hierna nog prangende vragen heeft, kunt u deze aan de sprekers stellen: na verschillende uiteenzettingen zullen onze panelleden met elkaar in discussie treden over de behandelde onderwerpen.

Programma en inschrijving

In dit gedetailleerde programma vindt u een overzicht van de sprekers en de onderwerpen die aan bod komen. U kunt zich voor deze studievoormiddag inschrijven, door het inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen vóór vrijdag 24 september 2010.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):