De juridische dienst: administratieve en juridische bijstand bij de uitoefening van het beroep

13/09/2010 -

De juridische dienst van het IAB staat u bij tijdens de uitoefening van het beroep en dit begint al zodra u de stage van accountant en/of belastingconsulent aanvat.

Indien u beslist om het beroep via een vennootschap uit te oefenen, kunt u zich tot de juristen en medewerkers van de dienst richten, die u begeleiden tot aan de erkenning van de vennootschap. Ook met allerhande praktische vragen over uw rechten en plichten bij de uitoefening van het beroep, kunt u bij de juridische dienst terecht: het gebruik van de opdrachtbrieven, de verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, maar ook bestuursmandaten in niet-professionele vennootschappen, de naleving van het beroepsgeheim, retentierecht, titel en monopolie...

Daarnaast is de bescherming van de titel en het garanderen van een hoog kwaliteitsniveau van de diensten die onze beroepsbeoefenaars leveren uiteraard ook een prioriteit voor het Instituut. De juridische dienst is hier een belangrijke spil om het toezicht mogelijk te maken: zo worden klachten van confraters of cliënten steeds nauwkeurig onderzocht.

Een lijst met de verschillende medewerkers evenals hun contactgegevens, vindt u terug op onze website.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):