Inhuldiging van de nieuwe lokalen: het IAB zet zijn deuren open

13/10/2010 - IAB

Eén week voor de officiële inhuldiging, op 20 september ll., verwelkomde het IAB de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen, van het Nederlandstalig Overlegcomité en van het Franstalig Overlegcomité in de nieuwe lokalen aan de Emile Jacqmainlaan te Brussel. André Bert, voorzitter van het Instituut, was bijzonder verheugd om een 50-tal vertegenwoordigers uit de beroepsverenigingen een kijkje te gunnen “achter de schermen” van de Renaissance Building, de nieuwe huisvesting van het IAB sinds eind augustus.

Ter gelegenheid van de eerste vergadering van de Consultatieve commissie in het nieuwe gebouw, en na een korte inleiding door de heer Robert Moreaux, voorzitter van de commissie, gaf de heer Bert tekst en uitleg over het betrekken van twee moderne en functioneel ingerichte verdiepingen, samen met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Na de toespraken volgde een rondleiding, begeleid door de verschillende Raadsleden van het Instituut. Eerst van de zesde verdieping, doorheen de vergaderzalen en de nieuwe bibliotheek, daarna van de vijfde verdieping, waar zowel de diensten van het IAB als van het IBR hun intrek hebben genomen.

Als geschenk voor de verhuis, mocht het Instituut uit handen van de heer Cogen, voorzitter van het Nederlandstalig Overlegcomité, een cheque ontvangen met als opdracht deze te besteden aan een kunstwerk voor de nieuwe lokalen. De heer Bert drukte hiervoor zijn bijzondere dank uit.

Op 28 september volgde dan de officiële inhuldiging waarop alle contacten van de beide Instituten uit de politieke en institutionele omgeving werden uitgenodigd. Een 80-tal aanwezigen luisterden aandachtig naar de toespraken van de heer André Bert, voorzitter van het IAB, en de heer Michel De Wolf, voorzitter van het IBR. Beide voorzitters onderstreepten de voordelen van dit nieuwe gebouw en de gezamenlijke huisvesting die een efficiëntere dienstverlening naar de leden toe mogelijk moet maken. Er wordt hierbij een nauwe samenwerking nagestreefd met respect van de eigen bevoegdheden, waarbij ieder Instituut ook zijn autonomie en aparte juridische structuur bewaart.

De heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, verzekerde de aanwezigen dat hij uitermate verheugd is met deze evolutie waarbij de instituten tot een toenadering komen in het voordeel van de verschillende economische beroepen en uiteindelijk ook van hun cliënten. Hij benadrukte dat de Hoge Raad steeds bereid blijft om voorafgaand overleg te plegen over een nieuwe regelgeving van de instituten.

We mochten ter gelegenheid van deze opening bijzonder enthousiaste reacties en vele felicitaties ontvangen. De nieuwe wind die door het Instituut waait, werd zeer positief onthaald.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):