Het beroep is aanwezig voor ondernemingen in moeilijkheden

28/10/2010 - IAB


Op 27 oktober ondertekende het Instituut een handvest voor de gewestelijke preventie van ondernemingen in moeilijkheden, samen met de voornaamste instellingen die ter zake actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit onder het voorzitterschap van minister Benoît Cerexhe. Het doel van dit handvest is een optimale preventie uit te werken inzake moeilijkheden in het beheer.

In dat kader voorziet het handvest onder meer in de oprichting van een overlegcomité voor de gewestelijke preventie van bedrijfsproblemen. Zes dossiers liggen op tafel voor de periode 2010-2011: opsporing en handelsonderzoeken, eerstelijnshulp, gerechtelijke reorganisaties, financieringsbronnen, informatie- en opleidingsacties en naleving van het deugdelijk bestuur. Er zal eveneens een studie worden uitgevoerd die zich zal toespitsen op de definitie van een onderneming in moeilijkheden en de gewestelijke steunmaatregelen waarvoor ondernemers in aanmerking kunnen komen.

 

Handvest voor de gewestelijk preventie van ondernemingen in moeilijkheden

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):