Kaap 2020!

9/11/2010 - Roger Lassaux

Waar zullen we staan over tien jaar? Hoe zullen we tegemoet kunnen komen aan de steeds gediversifieerder vragen van onze cliënten, die een allesomvattende dienstverlening verwachten? Welke middelen zullen we daarvoor nodig hebben? Welke elektronische technologieën zullen er over vijf jaar bestaan? En hoe zullen ze ons dagelijks leven beïnvloeden? Welke nieuwe tools zullen we dan gebruiken? Hoe zal een gewone werkdag er uitzien in 2015?

Op deze belangrijke vragen wilde het 65ste Congres van de Franse Ordre des Experts-comptables een antwoord bieden. Het thema van het congres was ‘CAP 2020’ (Kaap 2020) en probeerde de evoluties zo concreet mogelijk voor te stellen, op basis van onwrikbare vaststellingen. Kunnen we met zekerheid stellen dat alle beroepen een verandering zullen doormaken? De beroepen van onze cliënten, en bijgevolg ook onze beroepen? We moeten onze opdrachten laten evolueren en nieuwe opdrachten uitwerken om aan nieuwe noden en verwachtingen te voldoen. De nieuwe vaardigheden die we ontwikkelen, zullen essentieel blijken om competitief te blijven. Het staat vast dat we altijd aanwezig zullen zijn om onze cliënten te begeleiden, hen een luisterend oor te bieden en een concurrentieel aanbod te garanderen.

Welke zijn dan de sleutelwoorden voor de toekomst? Afbakening, nieuwe opdrachten, organisatie, management, meewerken aan de toekomst, open omgeving, anticiperen, dematerialisatie, duurzame ontwikkeling, Europa, ethiek, cliëntrelatie, sociale netwerken, thuiswerk, waardering, reageren, flexibiliteit, aantrekkelijkheid, elektronische relaties, vorming, prospectivisme, economische en sociale wijzigingen, samenwerkingsverbanden, allesomvattende opdrachten, formalisering, mobiliteit, interconnectiviteit, interprofessionaliteit, troeven, meerwaarde, identiteit, prestaties? In welke volgorde van belangrijkheid?

Om dit te bespreken en antwoorden te formuleren, spaarde het 65ste congres zich geen enkele moeite! De formule is al enkele jaren erg succesvol: drie dagen discussies, duizenden deelnemers, talrijke partners, verschillende zittingen, workshops en conferenties, voornamelijk gefocust op twee thema’s: ‘de opdrachten van de toekomst’ en ‘het kantoor van de toekomst’, fora, opdracht-kiosken, tools die ten dienste worden gesteld van de organisatie van onze kantoren...

Een andere klassieker: alle tools, workshops en conferenties van het 65ste congres zijn online raadpleegbaar. Op de website staan verschillende interessante documenten, die zeker een kijkje waard zijn.

Nieuw dit jaar is dat de uitwisselingen rond de thema’s kunnen worden voortgezet via de community ‘cap 2020’ of in het kader van de blog ‘Cap 2020’.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Internationaal
Kernwoord(en):