Raadpleging van de Europese Commissie over het beleid inzake controle van financiële staten

10/12/2010 - IAB

De Europese Commissie opende het debat over de rol van de auditeur, het beleid en de onafhankelijkheid van auditkantoren, de toezicht op de auditors, de auditmarktstructuur, de totstandkoming van een Europese markt voor auditdiensten, de vereenvoudiging van de regels van toepassing op kleine en middelgrote ondernemingen (of MKB-ondernemingen) en op kleine en middelgrote kantoren, en in verband met de internationale samenwerking op het gebied van het toezicht op auditkantoren.

In oktober 2010 verscheen een "Groen boek" dat 38 vragen telt.

Het standpunt van het IAB ten aanzien van de vragen die de beroepen van accountant en belastingconsulent aanbelangen, werd aan de Europese Commissie meegedeeld en kan hier worden geraadpleegd.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Andere economische beroepen;Beroep > Internationaal
Kernwoord(en):