Symposium over milieufiscaliteit

10/12/2010 -

Growth and green tax shifting in an era of fiscal consolidation – 15-16/12/2010

Staatssecretaris Bernard Clerfayt nam enkele maanden geleden het initiatief om een symposium over milieufiscaliteit te organiseren, rond het centrale thema: “Growth and green tax shifting in an era of fiscal consolidation”. Het symposium gaat door  in de Pachecozaal (Pachécolaan 11, 1000 Brussel).

Dit symposium heeft tot doel de belastinghervorming te bevorderen door haar in dienst van de grote transnationale prioriteiten van de 21ste eeuw te plaatsen: het milieu, het klimaat en de werkgelegenheid. De beste praktijken inzake fiscaliteit in de lidstaten zullen wordenbesproken, rekening houdend met milieufactoren en -doelstellingen, met bijhomend een verlaging van de belastingdruk op arbeid.

Dit evenement met Europese dimensie is open voor de sociale en economische actoren, NGO’s, vakbonden en werkgevers, en voor wetenschappers, en de administraties en ministeriële kabinetten betrokken in deze fiscale materie.

Alle nuttige informatie vindt u terug op de site www.ecofiscaliteit.be.

Thema's: Milieu > Algemeen
Kernwoord(en):