Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter

30/12/2010 - André Bert

Geachte dames en heren confraters,

In naam van de Raad en van mijzelf bied ik u de beste wensen voor een voorspoedig 2011. Wensen voor een goede gezondheid voor u en degenen die u dierbaar zijn. Dit is het allerbelangrijkste en de basis voor al het andere.

Beste wensen ook voor uw professionele werkzaamheid, zij het in het kader van uw eigen kabinet of in het kader van de onderneming waar u werkzaam bent.

In een breder kader wensen wij dat de economische ontwikkeling in ons land gunstig mag evolueren. Gezonde ondernemingen met groeimogelijkheden zijn bevorderlijk voor onze beroepswerkzaamheid maar zijn ook bepalend voor de maatschappelijke vooruitgang en voorspoed.

Van onze kant hopen wij u tijdens onze komende roadshow door het land talrijk te mogen begroeten om u te berichten over het beleid van het Instituut en de evolutie in regelgeving en beroepsuitoefening.

André BERT
Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):