Onderzoek diversificatie binnen accountantskantoren

18/03/2011 -

Geachte confraters,

Het Instituut verzoekt u om uw medewerking te verlenen aan een onderzoek dat aan de Universiteit Gent en de Université Catholique de Louvain loopt in verband met de diversificatie binnen de accountantskantoren.

De externe acoountants en belastingconsulenten ontvangen hierover een mail, met een link naar de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Voor toelichtingen en vragen kunt u terecht bij de heer Frederik VERPLANCKE op gsm-nummer 0474 58 78 33.

Jacques Colson
Accountant en belastingconsulent
Commissie van begeleiding en toezicht

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):