Biztax nu volledig operationeel!

27/05/2011 - IAB

Tijdens de lokale informatiesessies van het IAB kregen 3000 confraters Biztax in “primeur” voorgesteld. Door de “ontdekkingsdagen”, georganiseerd door de FOD Financiën en de stichting “Forum for the Future”, in samenwerking met het Instituut, werden dat er 4500. 

Biztax is geboren en leeft

Staatssecretaris, de heer Bernard Clerfayt, kreeg tijdens deze twee dagen de mogelijkheid om de nieuwe elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting Biztax officieel te lanceren. Hij haalde niet enkel de voordelen van het elektronisch systeem aan, maar nam de gelegenheid te baat om de volgende op stapel staande projecten toe te lichten: de opname, binnen een zo kort mogelijke tijd, van de aangifte in de rechtspersonenbelasting en de aangifte voor de niet-verblijfhouders in Biztax.
Onze voorzitter, de heer André Bert, heeft in zijn inleidende tekst de gelegenheid te baat genomen om twee sleutelelementen, die het succes van de elektronische aangiften verklaren, te onderlijnen.
Ten eerste kaderen ze in de inspanningen van een “paperless’ omgeving, wat veel gebruikt wordt in onze kantoren en sterk ontwikkeld is binnen het Instituut. Daarnaast kaderen ze eveneens in de dialoogcultuur, die wij met de administratie van de FOD Financiën hebben ondertekend.
De regelmatige vergaderingen van de “elektronische relaties” zijn dé momenten waarop we ons kunnen verrijken, op basis van onze bevoegdheden en onze ervaringen op het werkterrein en door de bestaande toepassingen en de oriëntatie van de lopende projecten te sturen.
Dankzij het constructief klimaat, dat onder andere de ontwikkeling van “My MinfinPro” bevorderde, werd in termen van fuctionaliteit en gebruiksvriendelijkheid in de nieuwe toepassing van Biztax met veel van onze wensen rekening gehouden.
Daarnaast komen ook de beschouwingen over een ganse reeks van in onderling verband staande onderwerpen aan bod: het enig mandaat op de vooravond van het IAM project (Identificatie- en toegangsmanagement), het debat over de dématerialisering van de documenten en de procedures in fiscale aangelegenheden, de bewaring, de elektronische facturatie en de rol van “derde vertrouwenspersoon” die onze leden kunnen vervullen.
In zijn hoedanigheid van voorzitter van de “Stichting Forum For the Future”, waarvan hij de doelstellingen in herinnering bracht, gaf confrater Emmanuel Degrève een overzicht van de lopende projecten, waarvan het Congres FFF op 1 december 2011 in Tour & Taxis niet het kleinste is. Hij kondigde tevens een “Agora Biztax” aan voor 24 juni 2011. Dit agora is een geweldige mogelijkheid voor onze beroepsbeoefenaars om hun verwachtingen en hun ervaring op het gebied van Biztax mee te delen, zodat hun analyses, omgezet in sterke voorstellen, een betere integratie van de toekomstige versies van deze “tool” kunnen worden.
Op de praktische werkwijzen zullen wij later nog terug komen. 

Nieuwe functionaliteiten

Als laatste in de e-servicesfamilie van de FOD Financiën, geniet Biztax van een uitgebreide documentatie, waaronder een gedetailleerde omschrijving van haar nieuwe functionaliteiten. De mogelijkheid om 25 aangiften tegelijkertijd te verzenden en de mogelijkheid om de belastingen in twee vormen (test en reëel) te berekenen is vandaag al vooropgesteld.

Termijnen

Daar waar de papieren versie uiterlijk op 15 september 2011 ingediend moet worden, geniet de elektronische Biztax toepassing van een bijkomende termijn van één maand.  Zij moeten vóór 13 oktober 2011 ingediend zijn.
Voor de aangiften die na 15 september 2011 ingediend moeten worden, genieten de vennootschappen automatisch, zoals in Vensoc, van een bijkomende termijn van één maand voor de indiening van de elektronische aangifte Biztax, ten overstaan van de papieren aangiften. (Voorbeeld: uiterste indiendatum voor de papieren versie: 22.09.2011 – Biztaxdatum: 22.10.2011).
 

Persmededeling Bernard Clerfayt

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB);Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):