Advies van de Raad met betrekking tot de wijze van overdracht van boekhoudkundige dossiers (goedgekeurd op 5 september 2011)

29/09/2011 -

Bij de beëindiging van de samenwerking met een cliënt stelt zich de vraag op welke drager het boekhoudkundige dossier dient te worden afgegeven of overgedragen aan de beroepsbeoefenaar die het dossier overneemt (op papier, op digitale drager onder pdf-formaat of op digitale drager onder het formaat van de boekhoudsoftware).

Het basisbeginsel is dat de cliënt die afstand neemt van de accountant, in het bezit moet zijn van een volledig boekhoudkundig dossier op een leesbare en bruikbare drager.

Normalerwijze ontvangt hij bij het afsluiten van elk boekjaar een afdruk van de boekhoudkundige bescheiden. Indien dit niet gebeurt, dienen de afdrukken van de verschillende boekjaren hem te worden overgedragen bij de beëindiging van de samenwerking.

De overdracht gebeurt in principe op papier, maar de cliënt kan met de beroepsbeoefenaar afspreken dat deze “papieren” overdracht wordt vervangen door een digitale overdracht van het dossier, hetzij in een pdf-bestand, hetzij in een elektronisch bestand on het formaat van de gebruikte software. Het staat de beroepsbeoefenaar vrij om al dan niet in te gaan op de wens van de cliënt.

Deze regels gelden onder voorbehoud van andere afspraken in de opdrachtbrief.

Indien er geen geschil is met de cliënt betreffende o.a. eventueel onbetaalde erelonen, dient overeenkomstig het principe van confraternele hoffelijkheid evenwel het boekhoudkundig dossier op digitale drager in het formaat van de gebruikte software aan de opvolger te worden overgemaakt, indien deze hierom verzoekt.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):