Indieningstermijn Tax-on-web: blijft 31 oktober 2011

4/10/2011 -

Zoals wij gisteren meedeelden, werd de indieningstermijn voor de vennootschapsbelasting Biztax verlengd tot 7 november 2011. Bij de lezing van het officiële communiqué van de FOD Financiën, lijkt het alsof ook de termijn voor het indienen van Tax-on-web, door de mandatarissen, verlengd werd.

Dit betreft een verkeerde interpretatie van de tekst. Wij houden eraan u uitdrukkelijk te melden dat de indieningstermijn van 31 oktober 2011 behouden blijft. De datum van 30 oktober 2011 in ons bericht van gisteren berust op een vergissing, waarvoor wij ons verontschuldigen.

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):