Oproep tot kandidatuurstelling voor de werkgroep IAB-IBR-BIBF - CBN

18/10/2011 -

Na overleg met de Commissie Boekhoudkundige Normen en de drie instituten, hebben deze laatste beslist een werkgroep op te richten die de ontwerp-normen van de CBN zullen analyseren om daarna hun bevindingen over te maken aan de CBN.

Deze werkgroep wordt samengesteld uit de vertegenwoordigers van de instituten in de CBN en twee vertegenwoordigers van elk Instituut.

Wie zijn medewerking hieraan wil verlenen, wordt verzocht zijn kandidatuur met curriculum over te maken aan het Instituut ter attentie van de voorzitter (per brief: Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel, of per mail: info@iec-iab.be) ten laatste op 7 november 2011.

Gezien de aard van de opdracht van deze werkgroep is een doorgedreven technische vakkennis zeker gewenst.

André BERT
Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Andere economische beroepen;Boekhouding > Belgisch boekhoudrecht en boekhoudleer
Kernwoord(en):