Aangiftetermijn Tax-on-web voor mandatarissen verlengd tot 30/11/2011

27/10/2011 - IAB

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de tussenkomst van het Instituut, om de bezorgdheid van onze leden te verdedigen, gehoord werd door Minister Didier Reynders, Staatssecretaris Bernard Clerfayt en hun Administratie.

De termijn voor indiening van de aangifte via Tax-on-web door tussenkomst van een mandataris wordt met één maand verlengd tot 30 november 2011.

De aangiftetermijnen zijn dus de volgende voor het aanslagjaar 2011:

1. Personenbelasting

a. Tax-on-web mandataris: 30/11/2011
b. Forfaitair belasten andere dan landbouwers: 13/12/2011
c. Forfaitair belaste landbouwers: 15/1/2012

2. Vennootschapsbelasting

a. Papieren aangifte: datum vermeld op de aangifte
b. Biztax: 7/11/2011 of datum op de papieren aangifte + 1 maand als die later is dan 7/11/2011

3. Belasting van niet-inwoners

Papieren aangifte en Tax-on-web: 14/11/2011

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Personenbelasting (PB);Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB);Fiscaliteit > Belasting niet inwoners (BNI)
Kernwoord(en):